родословие, безплатно родословно дърво

РОДОСЛОВИЕ

» СЕМЕЙНАТА МРЕЖА «
твоето родословно дърво онлайн
УКАЗАТЕЛ:
Родословно дърво на Владовски
1383 роднини
Роднинска линия:

root zoom


Владовски

син
root zoom
Христо

Владовски

син
root zoom
Станчо
Христов
Владовски

син
root zoom
Влад
Станчов Христов
Владовски

син
root zoom
Цанко
Владов Станчов
Христов Владовски

дъщеря
root zoom
Йона
Цанкова Владова Станчова
Христова Владовска Цолова

 
root zoom
Цанко
Владов Станчов
Христов Владовски
root zoom
Милка
Атанасова Николова Цолова
Добрева
root zoom
Владо
Атанасов Николов
Цолов
root zoom
Любен
Атанасова Николов
Цолов
деца
дъщеря
root

Йона
Цанкова Владова Станчова
Христова Владовска Цолова

съпруг
root zoom
Атанас
Николов
Цолов


  контакт · права и задължения · поверителност © BulBox Media