родословие, безплатно родословно дърво

РОДОСЛОВИЕ

» СЕМЕЙНАТА МРЕЖА «
твоето родословно дърво онлайн
УКАЗАТЕЛ:
Родословно дърво на Владовски
1383 роднини
Роднинска линия:

root zoom


Владовски

син
root zoom
Христо

Владовски

син
root zoom
Станчо
Христов
Владовски

син
root zoom
Влад
Станчов Христов
Владовски

син
root zoom
Цанко
Владов Станчов
Христов Владовски

дъщеря
root zoom
Йона
Цанкова Владова Станчова
Христова Владовска Цолова

син
root zoom
Владо
Атанасов Николов
Цолов

дъщеря
root zoom
Нонка
Владова Атанасова Николова
Цолова Георгиена

дъщеря
root zoom
Елена
Георгиева Тодорова
Георгиева

 
root zoom
Нонка
Владова Атанасова Николова
Цолова Георгиена
root zoom
Емма
Владимирова Василева
Васева
деца
дъщеря
root

Елена
Георгиева Тодорова
Георгиева

съпруг
root zoom
Владимир
Василев
Васев


  контакт · права и задължения · поверителност © BulBox Media